9 SINIF TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLI PDF

9 SINIF TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLI PDF

  Bu ki tap 9. Sı nıf Türk Edeb i ya tı Öğ re tim Prog ra mı esas alı na rak ha zır lan mıştır. Ki tap ta ko nu lar şu yön tem…

9. SINIF TARİH KONU ANLATIMLI PDF

9. SINIF TARİH KONU ANLATIMLI PDF

Tarih geçmişteki olaylara ait bilgilerin keşfi, toplanması, bir araya getirilmesi ve sunulması bilimidir. Tarihi bilgi, geçmişteki olaylara ilişkin tüm bilgilerin, olayların vuku bulduğu dönemin şartları göz önüne alınarak, mümkün olduğunca nesnel bir şekilde sunulması ile oluşur….

9. SINIF COĞRAFYA SORU BANKASI  PDF

9. SINIF COĞRAFYA SORU BANKASI PDF

Coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim dalıdır. Yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya sözcüğü Yunanca gaia (yer) ve gráphein (yazmak, betimlemek) sözcüklerinden türemiştir. Türkçesi Yerçizim sözcüğüdür. Gress ve Leinhart (1994), coğrafyayı 4 özellikle karakterize edilen bir disiplin olarak tanımlamaktadırlar. Birincisi bir yere…

TRT Çocuk Temmuz, 2012  PDF

TRT Çocuk Temmuz, 2012 PDF

3’üz Biz Sevimli Resimli Tarih Kendini Beğenmişin Birisi Çılgın Mucit Nuri Uzay Fırtınaları Bir Karne Hikâyesi Doğu Anadolu Bölgesi’nde Bir Şeyler Karışmış Canım Atam: Erzurum Kongresi Sesini Kaydet, Çevirsin! Neslihan ve Dudu Nine Yahya Tatilde…

11. Sınıf BİYOLOJİ KONU ANLATIMLI PDF

11. Sınıf BİYOLOJİ KONU ANLATIMLI PDF

  Biyoloji veya canlı bilimi, canlıları inceleyen bilim dalı. Biyoloji ile ilgilenen bilim insanına biyolog denir. Biyologlar, tüm canlıları; tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte inceleyen, biyoloji bilimiyle uğraşan kişilerdir. Birçok süreci bünyesinde barındıran hayati süreçlerden bazıları; enerji ve maddenin işlenmesi, vücudu oluşturan…

Biyoloji 9. Sınıf PDF

Biyoloji 9. Sınıf PDF

Biyoloji veya canlı bilimi, canlıları inceleyen bilim dalı. Biyoloji ile ilgilenen bilim insanına biyolog denir. Biyologlar, tüm canlıları; tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte inceleyen, biyoloji bilimiyle uğraşan kişilerdir. Birçok süreci bünyesinde barındıran hayati süreçlerden bazıları; enerji ve maddenin işlenmesi, vücudu oluşturan maddelerin…

Yayın Denizi 9. Sınıf Fizik Soru Bankası PDF

Yayın Denizi 9. Sınıf Fizik Soru Bankası PDF

  Fizik (Eski Yunanca: φύσις fisis “doğa”) maddeyi, maddenin uzay-zamanda hareketini enerji ve kuvveti de kapsamak üzere bütün ilgili kavramlarla birlikte inceleyen doğa bilimidir. Daha genel olarak, evren ile ilgili nasılları cevaplamak için doğanın genel bir analizidir. Fizik en eski akademik disiplinlerden biridir, astronomiyi kapsadığı için ilki de denebilir. 16. yüzyıldan bu yana…

Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı PDF

Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı PDF

  Coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim dalıdır. Yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya sözcüğü Yunanca gaia (yer) ve gráphein (yazmak, betimlemek) sözcüklerinden türemiştir. Türkçesi Yerçizim sözcüğüdür. Gress ve Leinhart (1994), coğrafyayı 4 özellikle karakterize edilen bir disiplin olarak tanımlamaktadırlar. Birincisi bir…

Din ve Hayat

Din ve Hayat

  İSLÂM KÜLTÜRÜNDE ADALET ANLAYIŞI TÜRK KÜLTÜRÜNDE SPOR VE TÜRKİYEDE SPORUN GELİŞİMİ SPOR-İDEOLOJİ İLİŞKİSİ NASIL OLUŞ(TURUL)UR? NASIL OKUNMALIDIR? AVRUPA SPOR BAŞKENTLERİ KURUMU (ACES) SÖYLEŞİ (OSMAN AVCI) FUTBOL BİR DİN HALİNE Mİ GETİRİLDİ? ÇOCUK GELİŞİMİNDE SPORUN…

Meraklı Minik Mart, 2014

Meraklı Minik Mart, 2014

Sevgili Okurlarımız, Yeni sayımızın konusu iletişim. İletişim çok kapsamlı bir konu. Dergimizin ilk sayfalarında kendimizi ifade etmek için başvurduğumuz yollardan söz ettik. Diğer sayfalarda da iletişim denince akla gelebilecek başka konulara değinmeye çalıştık. Başkalarıyla iletişim…

Fen ve Teknoloji 7 Ders Kitabı

Fen ve Teknoloji 7 Ders Kitabı

    MEB Yayınları Ders Kitabı   Sözcü Yayınevi Ders Kitabı

Fen ve Teknoloji 6 Ders Kitabı

Fen ve Teknoloji 6 Ders Kitabı

Fen bilimleri, doğayı ve olayları sistemli bir şekilde inceleme, henüz gözlenmemiş olayları kestirme gayretleri olarak tanımlanabilir. Bu tanımda da ifade edilmeye çalışıldığı gibi fen derslerinde amaç; öğrencilere fen bilimleriyle ilgili temel bilgileri kazandırmak, bunun yanında…

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı

     

Esen Yayınları 9. Sınıf Fizik Konu Özetli Soru Bankası

Esen Yayınları 9. Sınıf Fizik Konu Özetli Soru Bankası

      LİNKLER KALDIRILMIŞTIR.

Esen Yayınları 10. Sınıf Geometri Soru Bankası

Esen Yayınları 10. Sınıf Geometri Soru Bankası

    LİNKLER KALDIRILMIŞTIR.

Esen Yayınları 9. Sınıf Geometri Soru Bankası

Esen Yayınları 9. Sınıf Geometri Soru Bankası

Önsöz Yeni müfredata göre 9. Sınıf geometri konuları aşağıdaki gibidir. Geometrik Kavramlar ve Koordinat Düzlemi Çokgenler ve Düzlemde Kaplamalar Dik Prizma ve Pramitler Çember ve Daire Silindir, Koni ve Küre Bu kitapta her konu özgün…

9. sınıf Geometri Konu Anlatımlı

9. sınıf Geometri Konu Anlatımlı

Önsöz Yeni müfredata göre 9. Sınıf geometri konuları aşağıdaki gibidir. Geometrik Kavramlar ve Koordinat Düzlemi Çokgenler ve Düzlemde Kaplamalar Dik Prizma ve Pramitler Çember ve Daire Silindir, Koni ve Küre Bu kitapta her konu özgün…

Yandex.Metrica

Gülhan Web ©2015