Esen Yayınları 11. Sınıf Matematik Ünite 3(PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASALIK ve İSTATİSTİK ) PDF
Esen Yayınları 11. Sınıf Matematik Ünite 3(PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASALIK ve İSTATİSTİK ) PDF

mat11

Permütasyon
1.
Kazanım
: Eşleme, toplama ve çarpma yoluyla sayma yöntemlerini açıklar.
2.
Kazanım
: n elemanlı bir kümenin r li permütasyonlarını belirleyerek n, r ∈ N ve n ≥ r olmak
üzere, n elemanlı bir kümenin r li permütasyonlarının sayısının
P(n, r) = n(n – 1)(n – 2)…(n – r + 1) =
n!
olduğunu gösterir.
(n – r) !
3.
Kazanım
: Dönel (dairesel) permütasyon ile ilgili uygulamalar yapar.
4.
Kazanım
: Tekrarlı permütasyon ile ilgili uygulamalar yapar.
Kombinasyon
1.
Kazanım
: n elemanlı bir kümenin r li kombinasyonlarını belirleyerek n, r ∈ N ve n ≥ r olmak
üzere, n elemanlı bir kümenin r li kombinasyonlarının sayısının
C(n, r) = P(n, r) =
n!
olduğunu ve kombinasyonun özelliklerini gösterir.
r!
r! (n – r) !
Binom Açılımı
1.
Kazanım
: Binom açılımını yapar.
Olasılık
1.
Kazanım
: Deney, çıktı, örneklem uzay, örneklem nokta, olay, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olaylar
kavramlarını açıklar.
2.
Kazanım
: Olasılık fonksiyonunu belirterek bir olayın olma olasılığını hesaplar ve olasılık fonksiyo-
nunun temel özelliklerini gösterir.
3.
Kazanım
: Eş olasılı (olumlu) örneklem uzayı açıklar ve bu uzayda verilen bir A olayı için
P(A) = s(A) olduğunu belirtir.
s(E)
4.
Kazanım
: Koşullu olasılığı açıklar.
5.
Kazanım
: Bağımsız ve bağımlı olayları örneklerle açıklar, A ve B bağımsız olayları için
P(A ∩ B) = P(A).P(B) olduğunu gösterir.
İstatistik
1.
Kazanım
: Verilen bir gerçek yaşam durumuna uygun serpilme grafiği ve kutu grafiği çizer ve bu
grafikler üzerinden çıkarımlarda bulunur.
2.
Kazanım
: Verilen bir gerçek yaşam durumunu yansıtabilecek en uygun grafik türünün hangisi oldu-
ğuna karar verir, grafiği oluşturur ve verilen bir grafiği yorumlar.
3.
Kazanım
: Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri kullanılarak gerçek yaşam durumları için hangi eğilim
veya yayılım ölçüsünü kullanması gerektiğine karar verir.
4.
Kazanım
: Verilen iki değişken arasındaki korelasyon kat sayısını hesaplar ve yorumlar.

LİNKLER KALDIRILMIŞTIR.

Incoming search terms:

Görüş ve önerilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim için önemlidir.

Konu yazarı

Yorum Yok

Yorum Bırak


Yandex.Metrica